Kwalifikacja Wstępna -informacje ogólne o szkoleniu

KWALIFIKACJA WSTĘPNA I PRZYŚPIESZONA

Kursy na kwalifikację wstępną i uzupełniającą to oferta dla kierowców pragnących zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu na pojazdach wybranej kategorii. Efektywnie i ciekawie przekazujemy na nich gruntowną wiedzę z zakresu obowiązujących przepisów, racjonalnej jazdy, bezpieczeństwa, obsługi i logistyki. Celem kursu i prezentowanego na nim materiału jest przygotowanie kursanta do zdania państwowego testu kwalifikacyjnego i otrzymania przez niego świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Kursant po zaliczeniu wszystkich wymaganych modułów danego kursu oraz spełnieniu wymagań postawionych w §7 „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz. 314), posiada uprawnienia do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

WYMAGANIA

 • Kursant musi przebywać co najmniej 185 dni w roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiować od co najmniej sześciu miesięcy (wymagane jest zaświadczenie potwierdzające ten fakt) lub;

 • Musi mieć zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

 • Kursant nie może mieć przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

 • Kursant musi posiadać prawo jazdy dowolnej kategorii.

POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI

Świadectwo kwalifikacji

CZAS TRWANIA

Kwalifikacja wstępna na kategorię C, C1, C+E, C1+CE lub D, D1, D+E, D1+E (dla osób poniżej 21 lat):

 • Szkolenie trwa 280 godzin, w tym:

  • 260 godzin zajęć teoretycznych,

  • 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,

  • 2 godziny zajęć praktycznych jazdy w warunkach specjalnych w najnowocześniejszym 6-stopniowym symulatorze (4 godziny na płycie poślizgowej).

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na kategorię C, C1, C+E, C1+CE lub D, D1, D+E, D1+E (dla osób powyżej 21lat):

 • Szkolenie trwa 140 godzin, w tym:

  • 130 godzin zajęć teoretycznych,

  • 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,

  • (2 godziny na płycie poślizgowej).

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca na kategorię C, C1, C+E, C1+CE lub D, D1, D+E, D1+E: 

 • Szkolenie trwa 70 godzin, w tym:

  • 65 godzin zajęć teoretycznych,

  • 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona na kategorię C, C1, C+E, C1+CE lub D, D1, D+E, D1+E:

Szkolenie trwa 35 godzin, w tym:

  • 32,5 godzin zajęć teoretycznych,

  • 2,5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym.