Szkolenia okresowe – informacje ogólne o szkoleniu

SZKOLENIE OKRESOWE

Kurs przeznaczony jest dla osób odnawiających uprawnienia, pozwalające na kontynuowanie  pracy w zawodzie kierowcy. Szkolenie okresowe prowadzone jest metoda e-learningu. Obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C, C + E, C1 i C1 + E lub D, D + E, D1 i D1 + E zgodnie z programem szkolenia. Szkolenie prowadzone w formie kursu okresowego obejmuje: 21 godzin zajęć – w ramach modułów obowiązkowych szkolenia okresowego, 14 godzin zajęć – w ramach modułów szkolenia okresowego wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy. Szkolenie musi być zrealizowane w ciągu 5 lat, jednorazowo nie mniej niż dla jednego modułu szkolenia okresowego.

Szkolenie należy odnawiać co 5 lat.

ZAKRES SZKOLENIA

Zakres tematyczny i czas trwania modułów:

Moduł obowiązkowy „Przypomnienie wiadomości” w zakresie tematyki objętej kwalifikacją wstępną – czas trwania 21 godz., a w tym: szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa (7 godzin), stosowanie przepisów (7 godzin), bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska (7 godzin).

Moduł numer 2 „Bezpieczeństwo ruchu drogowego” – czas trwania 7 godz.

Moduł numer 3 „Czynnik ludzki w przewozie drogowym” – czas trwania 7 godz.

Po zakończeniu każdego modułu szkoleniowego kursant przechodzi test sprawdzający wiedzę, Tylko pozytywne jego zakończenie umożliwia przejście do kolejnego modułu szkoleniowego. Po zakończeniu całości szkolenia kursant dysponuje wiedzą, umożliwiającą mu prawidłowe wykonywanie zawodu kierowcy.

WYMAGANIA

  • Kursant musi przebywać co najmniej 185 dni w roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiować od co najmniej sześciu miesięcy (wymagane jest zaświadczenie potwierdzające ten fakt) lub;

  • Musi wykonywać przewozy na rzecz polskiego przedsiębiorstwa;

  • Kursant nie może mieć przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

  • Kursant musi posiadać prawo jazdy kat. C, uzyskane przed 10 września 2009 r. lub kat. D uzyskane przed 10 września 2008 r. lub;

  • Posiada świadectwo kwalifikacji zawodowej.

POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI

Świadectwo kwalifikacji

CZAS TRWANIA

Szkolenie obejmuje 35 godzin, prowadzone jest metodą e-learningową