Prawo jazdy

Kategoria T

Uzyskując uprawnienia kategorii B+E dostajemy również wpis w prawo jazdy kategorii T.

Prawo jazdy kategorii B+E uprawnia do kierowania:
• pojazdem określonym w kategorii B, łącznie z przyczepą, przy czym dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t,
ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami)

WAŻNE! Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień to 18 lat.